Teachers for Farming 4.0

Teachers for Farming 4.0

Aim of the course Agriculture has changed fundamentally over the last 15 years, and is increasingly becoming a knowledge-intensive sector within the 21st century global economy. New initiatives, such as ICT4Ag (the most widely adopted acronym for the use of ICT in the agricultural sector) and Farming 4.0, highlight the fact that cutting-edge technology, mobiles and smart devices, sensors and knowledge networks are now more and more widely employed in productivity improvement of agricultural enterprises.Today, information and communication technology (ICT) equipment, related technologies and available services have become an indispensable tool in agriculture.  As a result, these changing needs of the labour market demand a correspondingly skilled workforce – a demand that agricultural education must respond to quickly.

The course is aimed at guiding agricultural VET teachers in the renewing of their teaching methods by providing them a freely available online course “Teachers for Farming 4.0” based on a networked learning pedagogical model.

Module 1: Reinventing agricultural education

Topics

 1. Rethinking education for the 21st century (tools and methods of technology enhanced learning)
 2. Open Education (life-long-learning in the knowledge sharing, globally connected world), utilizing Open Educational Resources (OERs) of EU.
 3. Digital content creation
 4. 21st century pedagogy
 5. ICT-based Language Learning tools and methods, mobile apps.

The aim is to support teachers to develop the language skills of the students for understanding agricultural terminology.

Module 2: European Strategies and initiatives of e-Agriculture

Topics:

 1. What is e-agriculture?
 2. EU policy for development of innovation and ICTs
 3. Information systems in the Common Agricultural Policy
 4. Strategic management of e-agriculture
 5. Agricultural Knowledge and Innovation System

Module 3: Digital systems of Agriculture 4.0

Topics:

 1. What is Agriculture 4.0?
 2. Data sources ( Sampling - automatically and manually, Sensors, UAVs, Open sources)
 3. Digital Farm management systems and equipment ( Precision farm machines and smart farm equipment , SW and systems, Services)
 4. Data integration
 5. Traceability systems

 

Anglicky

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více