Events

Започнуваме пилот тренинг сесија за заинтересирани наставници / консултанти.
Два денови се организираат за да започне и да заврши обуката. Пилот-обуката се спроведува преку интернет, предводена од тутори од институции вклучени во развојот на наставните програми. Учеството во обуката е бесплатно. Пилотската обука се очекува да започне на почетокот на март 2019 година во Унгарија, а завршниот состанок во Мако закажан за 14 јуни 2019 година.
Планираната програма на информативниот ден за пилот обуката:

Целите на настанот:

 1. Презентирање на целите на проектот и генерален преглед
 2. Презентации на резултатите од Агритич 4.0 проектот (IO1, IO2 и IO3)
 3. Презентација на содржината и силабусот на курсот Агритич 4.0
 4. Презентација на системот за управување со учењето 
 5. Запознавање со поатамошната програма за обука за наставници во стручното образование
 1. Презентација на резултатите од
  • O3 – Силабус и содржина на Агритич 4.0
  • O4 – Агритич 4.0 систем за управување со учењето. Дискусија за преводот на МК и HU, поделба на задачите
 2. Почетни дискусии за O4/A3-A4-A5.
  • A3 Избор на отворени образовни ресурси (ОER),
  • A4 Развој на водич за онлајн курсот
  • A5 Обука за тутори (BETA test) 
 3. Планирање на повеќекратни настани (E1-Унгарија, E2-Mакедонија) почетокот на пилотот е поврзан со O4

Целите на состанокот:

 1. Презентација на резултатите од O1-O2 - потребите од ИКТ вештини- презентации на ситуацијата во МК и HU, e-Competence мапа – CAPDM заклучоци
 2. Евалуација и затворање на O1-O2, објавување на резултатите  - сите партнери
 3. Започнување со O3, дискусија околу поделбата на задачите- содржина и развој на силабусот
 4. Започнување со O4, поделба на задачите - планирање на онлајн курсот
 5. Активности за дисеминација, публикации
 6. Финансиски прашања

Состанокот за почеток на проектот беше организиран во Унгарија, во канцелариите на iTStudy Hungary Ltd., во Gödöllő.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија