QUESTIONS_MK

QUESTIONS_MK

ПРАШАЛНИК ЗА НАСТАВНИЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ             

Предговор

Почитувани наставници!

Вашата помош ќе ни биде од големо значење во однос на нашиот проект AGRITEACH 4.0  чија цел е збогатување на знаењето на наставниот кадар во земјоделското образование на теми од областа на e-земјоделство.
Целта на проектот AGRITEACH 4.0 е да им се помогне на наставниците од областа на земјоделството да ги ревидираат и обноват своите методи на предавање преку отворени и бесплатни онлајн образовни курсеви од областа на е-земјоделството.

Нашиот прашалник има за цел да ги оцени:

  • Моменталните капацитети на наставниците од областа на е-земјоделството
  • Вашите познавања од е-земјоделство и технологиите поврзани со него
  • Бројот на училиштата за стручно образование  кои во моментов предаваат е-земјоделството и сродни технологии, европските стратегии и иницијативи на е-земјоделството и применуваат иновативни наставни методи
  • Вашите очекувања од овој онлајн курс

Со цел земјоделските наставници успешно да го завршат онлајн курсот и да добијат сертификат од нашиот проект, тие ќе треба да покажат познавање не само од земјоделството, туку и за најновите земјоделски информатички алатки, најновите технологии и земјоделски трендови.

Ние цврсто веруваме дека образовани наставници со цврсти агрономски компетенции ќе ги образуваат идните професионалци да бидат способни да работат и менаџираат со земјоделските информатички технологии и алатки во рамките на бизнисот и да остваруваат контакт со експертите и бизнисите кои ги изготвуваат стратегиите за ефективното работење на земјоделските компании.

Овој прашалник е доброволен и комплетно анонимен. Пополнувањето на истиот не би траело повеќе од 15 минути. Може да дознаете повеќе во врска со проектот и да го пополните прашалникот на следниот линк: https://www.utipa.info/survey 
Резултатите од истражувањето и позадината на AGRITEACH 4.0 ќе бидат публикувани на веб-страницата на проектот:www.agriteach.hu

Ви благодариме на соработката!

 

Го знам и го употребувам во моите лекцииГо знам но не сум го употребил во моите лекцииНе го знам но би сакал да научам повеќе за негоНе го знам и не сум заинтересиран за него
Метод на проекти
Креативна училница
„превртена“ училница
Учење со помош на решавање проблеми
Учење преку поставување прашања
многу важноважноне е важно
Критичко размислување, решавање проблеми, донесување одлуки
Креативност и иновација
комуникација
Соработка и работа во тим
Информатичка писменост
Развивање на чувство за иницијатива и претприемништво во животот и кариерата
(означете ги сите што ги употребувате)
(означете ги сите што се однесуваат на вас)
(пр. Moodle, Canvas, Edmodo, Kahoot, итн.)
(означете ги сите што се однесуваат на вас)
(означете ги сите што се однесуваат на вас)
29. Рангирајте ја важноста (1: Воопшто не е важно; 5: Многу важно) на професионалните знаења, вештини, други компетенции што сметате дека би биле важни во текот на ИКТ тренингот.
12345
Да знае како да употребува, инсталира и работи со разни земјоделски софтверски алатки.
Да разбира како работат разни земјоделски хардверски алатки и основите на нивното одржување.
Ги знае основите на инсталирање и оперирање на е-земјоделски детектори.
Ги знае потребите на е-администрацијата на претпријатието (апликации, пријави, дата сервиси).
Да биде запознаен со основите на менаџирање на веб-страница и употребата на алатки за администрација и менаџирање на содржина.
Да биде способен самостојно да програмира, да развива посебен софтвер што ги задоволува специфичните барања на една компанија.
Го знае значењето и употребата на земјоделската ИКТ терминологија – основни поими и дефиниции.
Ги знае и употребува соодветните педагошки методи за да може да ги предаде основните знаења за земјоделски ИКТ на учениците.
Да знае како оперираат разни алатки за пренос на податоци.
Да биде запознаен со правните рамки и етиката на ИКТ алатките.
Да знае и употребува онлајн образовни курикулуми, ресурси и алатки за проверка на знаењето.
Да биде способен да пребарува за најновите развои и описи во агрономијата.
Да биде способен самостојно да го збогатува знаењето на учениците.
(означете ги сите што се однесуваат на вас)

Доколку означивте некој од горенаведените 2 одговора (Precision management или Farming 4.0), ве молиме одговорете на следниве прашања.

(одберете ги сите што ги познавате)

 

 

Доколку сакате да научите повеќе на оваа тема, ве молиме пополнете го прашалникот на: https://www.utipa.info/survey.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија