Translated MK

Translated MK

Почитувани

Вашата помош ќе ни биде од големо значење во нашиот проект, чија цел е едукација и подготовка на стручните наставници во областа на земјоделство околу темите поврзани со  е-земјоделство.
Целта на проектот AGRITEACH 4.0  е да им помогне на наставниците да ги обноват и надградат своите наставни методи преку бесплатни онлајн курсеви на темата е-земјоделство. 

Како позадина на проектот, би сакале ги опфатиме:

  • Сегашните познавања од областа на земјоделско-информациските технологии
  • Профилот на квалификувани професионалци кои би биле потребни на пазарот на трудот во областа на земјоделството во иднина
  • Бројот на компании кои користат напредни технологии во земјоделството

Овој анкетен прашалник ќе ги опфати (i)  моменталната побарувачка за напредни технологии во земјоделското производство во мали и средни претпријатија во Македонија и (ii) кои се вашите потреби и очекувања од стручните наставници во областа на земјоделството.
Со цел наставниците успешно да го поминат онлајн курсот и да се стекнат со сертификат, ќе треба да покажат познавања не само од земјоделството, туку и од најновите земјоделско-информатички алатки, најновите технологии и трендови во земјоделството.
Ние цврсто веруваме дека едуцираните наставници, со стабилна основа од земјоделските науки, ќе допринесат за развој на професионалци кои лесно ќе се вклопат и ќе бидат од голема корист на вашите компании преку познавање на земјоделско-информациските технологии и алатки.

Анкетниот прашалник е целосно анонимен и ќе ви одземе од прилика 15тина минути. Анкетниот прашалник можете да го пополните на следниов линк: https://www.utipa.info/survey
За резултатите од анкетниот прашалник како и повеќе информации за проектот AGRITEACH 4.0 можете да се информирате на: www.agriteach.com

Ви благодариме за соработката!

 

 

Основни податоци

(Можни се повеќе одговори)

9. Област на управувано земјиште:

ИКТ во земјоделството

(Можни се повеќе одговори.)
(Можни се повеќе одговори.)
(на пример анализа на податоци, поддршка на одлуката, редовна поддршка и одржување, обуки)
(Можни се повеќе одговори.)
9. Ве молиме оценете ги по важност следните професионални вештини, способности и надлежности што би очекувале од експерт за агро-информации кој работи во вашето претпријатие

1 = воопшто не е важно

5 = многу важно

12345
Да препознава различни софтверски алатки во е-земјоделството, да биде способен да даде предлог за купување, работење и одржување *
Да препознава различни хардверски уреди во е-земјоделството, да биде способен да даде предлог за купување, работење и одржување *
Особено да биде свесен за сензорите што се користат во земјоделството, да биде способен да ги инсталира, работи и одржува *
Да биде способен да помогне во B2G (бизнис до влада) процесите на претпријатието (побарувања, извештаи, наплата, и сл *
Да биде способен да креира и одржува веб-страни на претпријатието, со основните задачи за управување на содржини и администрација *
Да биде способен да развие сопствен софтвер според специфичните функционални потреби на претпријатието *
Да биде способен да ги следи технолошките промени во е-земјоделството и да ги следи најновите трендови *
Да биде свесен за основните правила и можности за е-трговија *
Да биде свесен за работата на опремата за пренос на информации *
Да препознава правни и етички аспекти на користењето на ИКТ алатките *
Да ги знае методите за обработка на собирање на податоци и да биде способен да ги избере потребните информациии за поддршка на донесување одлуки *
Да биде способен да ги обезбеди општите администраторски задачи на информативниот систем *
Да помага во тимската работа на претпријатието со неговите/нејзините одлуки *
(Можни се повеќе одговори.)

Ако одбравте било која од првите две точки во горното прашање, ве молиме продолжете да одговарате на долунаведените прашања исто така!

Прецизно земјоделство, Земјоделство 4.0.

За да дознаете повеќе за оваа тема, пополнете го прашалникот на следниот линк https://www.utipa.info/survey

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија